Heron flower ( Habenaria radiata )

Habenaria radiata

Heron flower

font size=4 face="Arial, Helvetica, sans-serif">Habenaria radiata@
The name in Japanese is heron plant. As its name suggests, the flower looks like the egret that expanded the wing.
It's really beautiful and mysterious flower, isn't it?
I showed this photo before, because the flowers are so small.
This time I'll show you closeup photos.

Thanks for viewing my photo.

Index of my photo gallery

HOME PAGE